ÇEVRE POLİTİKASI

KONE misyonu

KONE'deki misyonumuz, kentsel yaşamın akışını iyileştirmektir. Binaların içindeki ve arasındaki İnsan Akışını anlamakta ve böylelikle insanların yolculuklarını güvenli, rahat ve güvenilir hale getirmekteyiz

Çevresel tutku ve hedefler

KONE olarak sürdürülebilirlikte lider olmayı istemekteyiz ve çevresel sürdürülebilirlik temel odak alanlarımızdan birisidir. People Flow® için akıllı ve sürdürülebilir teknolojiler geliştirmekte ve çevresel açıdan sürdürülebilir kentsel ortamlar için tercih edilen ortak olmayı istemekteyiz. Sürdürülebilir, döngüsel ve karbonsuz operasyonlara doğru dönüşüme önayak olmaktayız. Çalışanlarımızı, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve ortaklarımızı iklim ve çevre eylemi sürecine dâhil etmekteyiz.

Uzun vadeli çevresel hedeflerimiz, 2030 yılına kadar kendi operasyonlarımızdan kaynaklanan emisyonları %50 azaltmak ve karbonsuz operasyonlara sahip bulunmaktır. Ayrıca, 2030 yılına kadar ürün bağlantılı emisyonlarımızı sipariş edilen ürünlere göre %40 azaltmayı amaçlamaktayız.

Çevresel taahhüt

Gün be gün sürdürülebilirliği seçmekteyiz. Çevre üzerindeki olumlu etkilerimizi en üst düzeye çıkarmak ve değer zinciri boyunca olumsuz etkileri en aza indirmek suretiyle küresel iklim değişikliğine ve biyolojik çeşitlilik kaybına karşı mücadele vermeyi taahhüt etmekteyiz. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalayan taraflardan biri olarak, faaliyetlerimiz için geçerli olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini teşvik etmekte ve Paris Eylem Planı iklim girişimine bağlı bulunmaktayız. Çevre ilkelerimiz doğrultusunda;

  • bakım ve modernizasyon hizmetlerimizin yanı sıra uzun ömürlü, gelişime açık ve enerji tasarruflu ürünler aracılığıyla döngüselliği ve sürdürülebilir tüketimi teşvik etmekteyiz;
  • operasyonlarımızda ve değer zinciri genelinde sera gazı emisyonlarını ve hava kirliliğini azaltmaktayız;
  • çözümlerimizin yaşam döngüsü çevre ve sağlık etkilerini değerlendirmekte ve iyileştirmekteyiz;
  • malzemeleri verimli kullanıp, enerji ve su tüketimini, atık üretimini ve çevreye yapılan diğer zararlı boşaltımları azaltarak doğal kaynakları korumaktayız;
  • sürdürülebilir, güvenli ve sorumlu kaynaklardan temin edikmiş malzemeler kullanmakta ve tehlikeli maddelerin kullanımından kaçınmaktayız;
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi vasıtasıyla ve çevresel performansımızı düzenli olarak izleyip, raporlayarak sürekli iyileştirme için çaba göstermekteyiz.

Yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmeliklere uymanın veya bunları aşmanın yanı sıra, küresel olarak tüm faaliyetlerimizde yüksek çevre standartlarını desteklemek üzere ve ayrıca tedarikçilerimiz ve ortaklarımız için kurum içi koşullar belirlemekteyiz. KONE yönetimi ve denetçileri, KONE' nin Çevre Politikası Beyanını sahiplenmeyi ve bundan sorumlu olmayı taahhüt etmektedirler.

 

Henrik Ehrnrooth
President and CEO

March 18, 2021

Çevre Politikası

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website