Yasal Uyarı

Kone Corporation şirketinin veya her hangi bir bağlı şirketinin (bundan böyle burada “KONE” olarak anılacaktır) İnternet’teki www.kone.com sitesi sayfalarına veya diğer alt-sitelerine (bundan böyle burada “Site” olarak anılacaktır) girmekle aşağıdaki koşul ve şartları kabul etmiş bulunmaktasınız. Aşağıda verilen koşul ve şartların tamamını kabul etmediğiniz takdirde bu siteye girmemeniz gerekmektedir.

Kone Corporation şirketinin veya her hangi bir bağlı şirketinin (bundan böyle burada “KONE” olarak anılacaktır) İnternet’teki www.kone.com sitesi sayfalarına veya diğer alt-sitelerine (bundan böyle burada “Site” olarak anılacaktır) girmekle aşağıdaki koşul ve şartları kabul etmiş bulunmaktasınız. Aşağıda verilen koşul ve şartların tamamını kabul etmediğiniz takdirde bu siteye girmemeniz gerekmektedir.

Sınırlı Yetki

Burada belirtilen koşul ve şartlarla geçerli tüm yerel yasa ve yönetmeliklere bağlı olarak, KONE size sadece kendi kullanımız için Siteye ve içerdiği malzemelere erişmek, kullanmak ve görüntülemek üzere münhasır olmayan, transfer-edilemez, kişisel ve sınırlı bir yetki tanımaktadır. Bu yetki Site ve içindeki malzemelerin sahipliğinin devri anlamında olmayıp, aşağıdaki sınırlamalara tabidir. Sitenin tüm alınan kopyalarında ve içindeki malzemelerde bulunan telif hakları ve KONE’nin diğer sahiplik haklarına ilişkin tüm uyarıları aynen korumanız gerektiği gibi, Site ve içindeki malzemeler, burada açıkça aksine bir hüküm bulunmadığı sürece, hiçbir şekilde değiştirilmez, dağıtılamaz, devredilemez veya diske yazılamaz yada çoğaltılamaz ve açık olarak görüntülenemez veya Site ve içindeki malzemeler her hangi bir kamusal veya ticari amaçla kullanılamaz.
.

Telif Hakkı

Sitenin içeriği KONE® Corporation telif hakkı altındadır. Burada açıkça belirtilmeyen tüm diğer haklar saklıdır.

Tescilli Markalar

Burada adı geçen “KONE”, “Monospace®”, “Ecodisc®”, “Minispace™”, “Maxispace®”, “PowerDisc®”, “TranSys™”, “KONE EcoMaster®”, “KONE e-OPTIMUM™”, “Alta™”, “KONEMATIC™”, “KoneXion™”, “KONE Care™”, “KONE Polaris™”, ”TravelMaster™”, “TransitMaster™”, “Dedicated to People Flow™” ve diğer markalar KONE’nin tescilli markalarıdır. Tescil edilmiş olsun ya da olmasın KONE ürün adları, logoları, ticari sembolleri, ticari adları ve sloganları ile hizmetleri KONE’ye ait ticari markalardır. Bu Siteye erişim hakkı verilmesi, KONE’nin önceden alınmış yazılı izni olmadığı sürece, sitede görülen tescilli markalar üzerinde, dolaylı ya da ima yoluyla veya her hangi bir diğer şekilde kullanım lisansı veya hakkı verildiği anlamına gelmeyecektir.

Sitede Değişiklik Yapılması

KONE sitede herhangi bir zamanda önceden ihbarlı yada ihbarsız olarak değişiklik ve ayarlamalar yapmak ya da erişimi engellemek hakkını saklı tutar.

Sorumluluktan Muafiyet

Bu Site içeriği “olduğu gibi” ve “verildiği gibi” bazında sağlanmıştır. Bu Sitede verilen bilgilerin, araçların ve servislerin kullanımı tamamen kullanıcının sorumluluğunda olacak olup, KONE bu bilgi, araç ve servislerin doğruluğu ya da işlevselliği hakkında hiçbir beyan ya da garanti vermez. İlgili yasaların gerektirdiği durumlar dışında, Sitenin varlığı, doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği hakkında doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garanti verilmemiştir.

Sorumluluğun Sınırı

Geçerli yasaların gerektirdiği haller dışında, KONE bu servisin kullanılmasından veya kullanılmamasından kaynaklanacak doğrudan, dolaylı, ilişkisel, özel veya sonuçsal hiçbir zarardan, kar kaybından veya iş aksamasından, haberdar edilmiş olsa dahi, hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. KONE bu Sitedeki yanlışlıklardan, gecikmelerden ve hatalardan sorumlu olmayacağı gibi, içerdiği bilgiler güncellendiğinde kullanıcılara ihbar göndermek sorunda da olmayacaktır. KONE bu Sitede bulunan veri ve hizmetlere ya da kullanıcının Siteye girdiği verilere güvenmeniz nedeniyle ortaya çıkabilecek hiçbir zarar veya ziyandan sorumlu olmayacaktır.

Bağlantılar

KONE bu Siteden bağlantı verilen üçüncü şahıslar tarafından yaratılan veya yayınlanan hiçbir malzeme için hiçbir sorumluluk yüklenmez ve bu konuda hiçbir beyan yada garanti vermez.

Sunular

Sitenin KONE Mahremiyet Politikası mahremiyet beyanı bölümünde KONE’nin, bu Siteyi ziyaretlerinizden elde edilen kişisel olarak tanımlanabilecek verileri nasıl saklayacağı ve kullanacağı açıklanmıştır. Tarafınızdan yapılacak tüm diğer sunular ve verilecek bilgiler için aşağıdaki şartlar geçerli olacaktır:
KONE’ye örneğin e-posta veya bu Site aracılığıyla bilgi veya malzeme (geri-besleme bilgileri, cevaplar, sorular, yorumlar, öneriler, planlar, siparişler, istekler ve benzeri gibi) göndermekle (i) bu bilgilerin yaşa dışı, karalayıcı, itham edici, ahlak dışı, cinsel, suistimalci, rahatsız ve tehdit edici veya her hangi bir şekilde yayınlanamaz nitelikte olmadığını, (ii) her hangi bir malzeme sunmadan önce bu malzemeyi tarayıp içindeki virüs ve diğer bulaştırıcı veya zarar verici unsurları temizlemek için elinizden gelen her makul gayreti göstereceğinizi, (iii) bu malzemelerin sahibi olduğunuzu veya bize sunmak konusunda üzerlerinde sınırsız hak sahibi olduğunuzu beyan ve kabul ettiğiniz anlaşılacak olup, KONE bu malzemeleri veya içerdikleri kavramları bir karşılık veya kullanım sınırlaması olmaksızın, kaynağını teyit etmeden ve sorumluluk yada mesuliyet üstlenmeksizin yayınlayabilecek ve/veya ürünleri için kullanabilecektir, (ıv) tarafınızdan bize sunduğunuz malzemelerle ilgili olarak bize karşı hiçbir hukuki eylem yapılmayacak ve sunduğunuz malzemeler nedeniyle her hangi bir şahsın bize dava açması halinde bizleri tazmin edeceğinizi kabul ettiğiniz anlaşılacaktır.

Bu metin İngilizce' den tercüme olup; herhangi bir ihtilaf durumunda orjinali geçerli olacaktır.

Yasal Uyarı

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website