• İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Kone Asansör Sanayi ve Ticaret A.Ş. (‘’Kone’’) tarafından Çağrı Merkezi (“Kone Çağrı Merkezi”) aracılığıyla aranmak suretiyle verisi toplanan veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
  Kone Çağrı Merkezi tarafından aranan kişilerin paylaşmış olduğu, adı, soyadı, adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi, iletişim bilgileri ve ses kayıtlarına ait kişisel verileri,

  • Aranan kişiye doğru hitap edilebilmesi,
  • Aramanın teyidi ve arama sayısının istatistiksel amaçla tespiti,
  • Şirketimizin hizmet kalite süreçlerinin denetimi,
  • Etkin bir müşteri hizmeti sunulması için müşteri sorunlarının tespit edilmesi, tespit edilen sorunların giderilmesi, bildirim yapılması,
  • Sunulan hizmetin anket yoluyla değerlendirilmesi ve geliştirilmesi
  • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,

  amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

  2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı
  Kone Çağrı Merkezi tarafından toplanan kişisel veriler, üçüncü kişilere aktarılmamakta olup; ancak kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere ve yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla ilgili yargı makamlarına aktarılabilecektir.

  3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kişisel veriler, Kone tarafından Kone Çağrı Merkezi aracılığıyla Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak telefon yoluyla kayıt altına alınmak suretiyle otomatik olarak işlenmektedir.

  4. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması
  Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Kone Asansör Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin İçerenköy Mah. Değirmenyolu Cad. No:28/1 D:3 Ataşehir/İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

 • İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Kone Asansör Sanayi ve Ticaret A.Ş. (‘’Şirket’’) gerçek kişi müşterilerinin ve tüzel kişi müşterilerin gerçek kişi temsilcilerinin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
  Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde;

  - Acil durum süreçlerinin yürütülmesi
  - Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
  - Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
  - Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
  - Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
  - Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
  - İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
  - İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
  - İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
  - Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi
  - Mal/Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
  - Mal/Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
  - Mal/Hizmet üretim ve operasyon ve süreçlerinin yürütülmesi
  - Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
  - Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
  - Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
  - Reklam/Kampanya/Promosyon süreçlerinin yürütülmesi
  - Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
  - Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
  - Talep/şikayetlerin takibi
  - Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
  - Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
  - Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
  - Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
  - Aranan kişiye doğru hitap edilebilmesi,
  - Aramanın teyidi ve arama sayısının istatistiksel amaçla tespiti,
  - Şirketimizin hizmet kalite süreçlerinin denetimi,
  - Etkin bir müşteri hizmeti sunulması için müşteri sorunlarının tespit edilmesi, tespit edilen sorunların giderilmesi, bildirim yapılması,
  - Sunulan hizmetin anket yoluyla değerlendirilmesi ve geliştirilmesi
  - Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,

  amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. İşlenen kişisel verileriniz, aşağıdaki gibidir.

  Veri KategorileriVeri Kategorisi Kapsamında İşlenen Kişisel Veriler
  Kimlik VerisiAdınız-Soyadınız
  T.C. Kimlik Numaranız
  Doğum Tarihiniz
  Doğum Yeriniz
  Ana-Baba Adınız
  Medeni Haliniz
  Nüfusa Kayıtlı Olduğunuz İl/İlçe/Mahalle/Köy/Cilt No/Aile Sıra No/Sıra No
  Varsa Önceki Soyadınız
  İletişim VerisiE-posta adresiniz
  Telefon Numaranız
  Adresiniz
  İşlem Güvenliği VerisiLog Kayıtlarınız
  Finans VerisiBanka Hesap Bilgileriniz
  Müşteri İşlem VerisiÇağrı Merkezi Kayıtlarınız
  Vergi Numaranız
  Mesleki Deneyim VerisiMesleki Unvan/Rol
  Pazarlama VerisiÖnceki ürün/hizmet satın alım sürecine dair bilgiler
  Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar VerisiDin Bilgisi
  Sağlık VerisiKan Grubu

  2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı
  Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde,

  - Acil durum süreçlerinin yürütülmesi
  - Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
  - Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
  - Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
  - Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
  - Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
  - İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
  - İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
  - İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
  - Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi
  - Mal/Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
  - Mal/Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
  - Mal/Hizmet üretim ve operasyon ve süreçlerinin yürütülmesi
  - Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
  - Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
  - Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
  - Reklam/Kampanya/Promosyon süreçlerinin yürütülmesi
  - Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
  - Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
  - Talep/şikayetlerin takibi
  - Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
  - Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
  - Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
  - Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
  - Aranan kişiye doğru hitap edilebilmesi,
  - Aramanın teyidi ve arama sayısının istatistiksel amaçla tespiti,
  - Şirketimizin hizmet kalite süreçlerinin denetimi,
  - Etkin bir müşteri hizmeti sunulması için müşteri sorunlarının tespit edilmesi, tespit edilen sorunların giderilmesi, bildirim yapılması,
  - Sunulan hizmetin anket yoluyla değerlendirilmesi ve geliştirilmesi
  - Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,

  amaçları çerçevesinde, Şirket’in hizmet aldığı bulut ve Enterprise Resource Planning (Kurumsal Kaynak Planlama) hizmet sağlayıcılarına, hukuk bürosuna, iş ortaklarına ve tedarikçilerine, Şirket’in içerisinde bulunduğu yurt dışındaki şirketler grubuna ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir.

  3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kişisel verileriniz, tamamen ya da kısmen otomatik olan veyahut da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik ve sair şekilde toplanmakta ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan ‘’kanunlarda açıkça öngörülmesi’’, ‘’ bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’, ‘’veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.’’, ‘’ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması’’, ‘’ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebeplerine dayanarak işlenmekte ve ‘’açık rıza’’ hukuki sebebine dayalı olarak yurt dışına aktarılmaktadır.

  4.Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması
  Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Kone Asansör Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin İçerenköy Mahallesi Değirmenyolu Caddesi No:28/1 D:3 Ataşehir/İstanbul adresine yazılı olarak elden teslim edebilir, noter kanalıyla veyahut da “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre belirlenen yöntemlerle gönderebilir veya koneasansor@hs01.kep.tr adresine güvenlik elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 • İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Kone Asansör Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) çalışan adaylarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
  Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde;

  • Çalışan adayı/Stajyer/Öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
  • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
  • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
  • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

  amaçları dahilinde işlenmektedir. İşlenen kişisel verileriniz, aşağıdaki gibidir.

  Veri KategorileriVeri Kategorisi Kapsamında İşlenen Kişisel Veriler
  Kimlik VerisiAdınız-Soyadınız
  Yaşınız
  Doğum Tarihiniz
  Cinsiyetiniz
  Uyruğunuz
  Medeni Durumunuz
  İletişim VerisiE-posta adresiniz
  Telefon Numaranız
  Adresiniz
  Özlük VerisiYetkinlikleriniz
  Ücret Beklentiniz
  Ücretiniz
  Mesleki Deneyim Verisiİş Deneyimi Bilginiz
  Referanslarınızın Hakkınızdaki Bildirimleri
  Eğitim Durumunuz
  Yabancı Dil Bilginiz
  Sürücü Belgesi Bilginiz
  Nitelikleriniz/Sertifikalarınız
  Görsel ve İşitsel KayıtlarFotoğrafınız
  Sağlık VerisiHastalık Geçmişiniz
  Bedeni Rahatsızlık Bilginiz
  Diğer-Askerlik Durum BilgisiAskerlik Durumu
  Diğer-Özgeçmiş BilgisiÖzgeçmişinizde Sunduğunuz Diğer Verileriniz

  2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı
  Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde,

  • Çalışan adayı/Stajyer/Öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
  • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
  • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
  • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

  amaçları çerçevesinde, Şirket’in hizmet aldığı bulut hizmet sağlayıcılarına, hukuk bürosuna, iş ortaklarına ve tedarikçilerine, Şirket’in içerisinde bulunduğu yurt dışındaki şirketler grubuna ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir.

  3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kişisel verileriniz, tamamen ya da kısmen otomatik olan veyahut da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik ve sair şekilde toplanmakta ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan ‘’ bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’, ‘’ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması’’, ‘’ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebeplerine dayanarak işlenmekte ve ‘’açık rıza’’ hukuki sebebine dayalı olarak yurt dışına aktarılmaktadır.

  4. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması
  Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Kone Asansör Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin İçerenköy Mahallesi Değirmenyolu Caddesi No:28/1 D:3 Ataşehir/İstanbul adresine yazılı olarak elden teslim edebilir, noter kanalıyla veyahut da “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre belirlenen yöntemlerle gönderebilir veya koneasansor@hs01.kep.tr adresine güvenlik elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 • İçindekiler
  POLİTİKA HAKKINDA
  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER
  2. ŞİRKET TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
  3. ŞİRKET TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
  i. Aktarıma ilişkin Genel Şartlar
  ii. Yurtdışına Aktarım
  iii. Şirket Tarafından Aktarım Yapılan Taraflar
  4. ŞİRKET TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
  5. ŞİRKET TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ USULÜ
  6. ŞİRKET TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİNİN TESPİTİ
  7. VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI
  i. Veri Sahiplerinin Hakları
  ii. Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması
  8. ŞİRKET TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
  Ek-1: Veri Kategorizasyonu
  Ek-2: Tanımlar

  POLİTİKA HAKKINDA
  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişi”lere ilişkin her türlü bilginin işlenmesine ilişkin düzenlemeleri içermektedir.

  İşbu Kone Asansör Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), Kone Asansör Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda listeli kategorilerde yer alan gerçek kişilere ait kişisel verilerin Kanun kapsamında işlenmesine ilişkin Şirket’in beyan ve açıklamalarını içermektedir. Bu kapsamda Politika’nın uygulama alanı, aşağıdaki veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenme süreçleridir:

  - Çalışan Adayı
  - Ürün veya Hizmet Alan Kişi
  - Müşterinin Yetkilisi
  - Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
  - Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısının Yetkilisi
  - Stajyer
  - Tedarikçi
  - Tedarikçi Çalışanı
  - Tedarikçi Yetkilisi
  - Taşeron
  - Taşeron Çalışanı
  - Taşeron Yetkilisi
  - Ziyaretçi
  - Üçüncü Kişiler

  Bu Politika, değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman güncellenebilecektir.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER
  Kanun’un 4. maddesi uyarınca veri sorumlusu konumundaki Şirket, kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uygun hareket etmektedir:

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uyum:
   Kişisel veriler, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenmektedir. Bu doğrultuda veri sorumlusu olarak Şirket, her türlü kişisel veri işleme süreçlerinde yürürlükte bulunan mevzuata uygun hareket etmekte ve dürüstlük kurallarına uymaktadır.
  • Doğruluk ve güncellik:
   Veri sorumluları, işledikleri kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak üzere gerekli süreçleri kurgulamalıdır. Bu doğrultuda Şirket, veri sahiplerinin verilerini güncellemesi için olanak sağlamakta ve verilerin veri tabanlarına doğru bir şekilde aktarımını temin için gerekli önlemleri almaktadır.
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme:
   Veri sorumluları, Kanun kapsamındaki aydınlatma yükümlülükleri doğrultusunda veri sahiplerini kişisel verilerin işlenme amaçları ile ilgili bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu doğrultuda veri sorumlusu konumundaki Şirket, veri işleme faaliyetlerini belirli ve meşru amaçlarla sınırlı tutmakta ve söz konusu amaçlara ilişkin olarak veri sahiplerini aydınlatma metinleri kapsamında açık bir şekilde bilgilendirmektedir.
  • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma:
   Şirket tarafından kişisel veriler, temin edildikleri sırada veri sahibine bildirilen amaç için gerektiği ölçüde, bu amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlenmektedir.
  • İlgili mevzuatta öngörülen veya ilgili amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme:
   Veriler, yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında belli bir süre belirlendiği takdirde bu süre boyunca muhafaza edilmektedir. Mevzuatta bu şekilde bir süre belirlenmediği takdirde ise veri kullanım amacı ve şirket prosedürleri göz önünde tutularak makul saklama süreleri belirlenmekte ve veriler bu süre ile sınırlı şekilde saklanmaktadır. Bahsi geçen sürelerin sona ermesini takiben ise veriler, şirket prosedürleri doğrultusunda silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

  2. ŞİRKET TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
  Kanun’un 5 ve 6. maddeleri, kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine yönelik şartları ortaya koymaktadır. Özel nitelikli kişisel veriler, Kanun’da sınırlı bir şekilde sayılmış olup; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini içermektedir. Kanun’un 5. maddesi özel nitelikli olmayan kişisel verilerin işlenme şartlarını belirlerken, özel nitelikli verilerin işlenme şartları 6. maddede düzenlenmiştir.

  Bahsi geçen maddelere göre özel nitelikli olmayan kişisel veriler aşağıdaki hallerde işlenebilecektir:
  - Veri sahibinin açık rızasının bulunması.
  - Veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi.
  - Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için ilgili verilerin işlenmesinin zorunlu olması.
  - Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
  - Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması.
  - Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
  - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
  - İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

  Özel nitelikli kişisel veriler ise, aşağıda öngörülen şartlara tabi şekilde işlenebilecektir:

  - Veri sahibinin açık rızasının bulunması.
  - Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) açısından işlemenin kanunlarda öngörülmesi.
  - Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler açısından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi.

  Bu kapsamda Şirket tarafından Ek-1’de belirtilen kategorilerde yer alan gerçek kişilere ilişkin kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

  - Acil durum süreçlerinin yürütülmesi
  - Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
  - Çalışan adayı/ Stajyer/ Öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
  - Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
  - Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
  - Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
  - Denetim/ Etik faaliyetlerinin yürütülmesi
  - Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
  - Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
  - Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
  - Fiziksel mekân güvenliğinin temini
  - Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
  - Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
  - İç denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin yürütülmesi
  - İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
  - İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
  - İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetlenmesi
  - İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
  - İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
  - İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
  - Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi
  - Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
  - Mal/Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
  - Mal/Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
  - Mal/Hizmet üretim ve operasyon ve süreçlerinin yürütülmesi
  - Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
  - Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
  - Organizasyon ve etkinlik yönetimi
  - Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
  - Reklam/Kampanya/Promosyon süreçlerinin yürütülmesi
  - Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
  - Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
  - Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
  - Talep/şikayetlerin takibi
  - Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini
  - Tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yürütülmesi
  - Ücret politikasının yürütülmesi
  - Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
  - Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
  - Yabancı personel oturma ve çalışma izin işlemleri
  - Yatırım süreçlerinin yürütülmesi
  - Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
  - Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
  - Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

  3. ŞİRKET TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

  i. Aktarıma ilişkin Genel Şartlar
  Kanun’un 8. maddesi, kişisel verilerin aktarımı ile ilgili olarak verinin özel nitelikli kişisel veri olup olmadığına göre bir ayrıma gitmiştir.

  Bahsi geçen maddeye göre özel nitelikli olmayan kişisel veriler, yukarıda Bölüm 2’de belirtilen işleme şartlarından birinin varlığı halinde üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Bu doğrultuda kişisel veriler;

  - Veri sahibinin açık rızasının bulunması,
  - Veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  - Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için ilgili verilerin işlenmesinin zorunlu olması,
  - Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  - Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
  - Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  - İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

  hallerinde Şirket tarafından tüzel kişilikleri dışındaki kişilerle paylaşılabilmektedir.

  8. madde, özel nitelikli kişisel veriler açısından da Bölüm 2’de belirtilen işleme şartlarına atıf yapmış, ancak aktarım için ayrıca yeterli önlemlerin alınmış olmasını öngörmüştür. Buna göre Şirket tarafından özel nitelikli kişisel veriler,

  - Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) açısından işlemenin kanunlarda öngörülmesi ve
  - Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler açısından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi

  amaçlarına tabi olarak, her halükarda yeterli önlemlerin alınması sonrasında üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır.

  ii. Yurtdışına Aktarım
  Şirket tarafından kişisel veriler yurtdışına;

  • Veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde veya
  • Veri sahibinin açık rızası bulunmadığı ancak yukarıda belirtilen diğer şartlardan bir veya birkaçının karşılandığı hallerde;
   • Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunması ve
   • Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda ilgili Şirket’nin ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin alınması kaydı ile aktarılabilmektedir.

  iii. Şirket Tarafından Aktarım Yapılan Taraflar
  Yukarıdaki şartlar kapsamında Şirket tarafından kişisel veriler, aşağıdaki taraflara aktarılmaktadır:

  Şirketimizin dış kaynak kullandığı süreçlerde hizmet alımını temin amacıyla tedarikçilere.
  - İş ortaklığının amaçlarının yerine getirilmesini temin amacıyla iş ortaklarına
  - Şirket’in bağlı olduğu uluslararası şirketler grubuna ve bunların bağlı kurum ve kuruluşlarına,
  - Hukuki yetkileri çerçevesindeki talep edilen bilgilerle sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kuruluşları ve hukuken yetkili özel kişi veya kuruluşlara.

  4. ŞİRKET TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
  Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin kategorizasyonu Ek-1 kapsamında yer almaktadır.

  5. ŞİRKET TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ USULÜ
  Şirket, Kanun’da öngörüldüğü şekilde, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerine veri sorumlusu olarak kişisel verileri hangi amaçla işlediği, işlenen kişisel verileri kime ve hangi amaçlarla aktarabileceği, kişisel veri toplama yöntem ve hukuki sebebi ile veri sahibinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.

  Herhangi bir süreç, Kanun uyarınca açık rıza alınmasını gerekli kıldığı takdirde, Şirket tarafından yukarıda bahsi geçen bilgilendirmenin yapılması sonrasında veri sahiplerinden açık rızaları alınmaktadır.

  6. ŞİRKET TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİNİN TESPİTİ
  Şirket, kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve süreç konusu verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak belirleme yapmaktadır. Şirket, saklama sürelerini her halükârda yasal yükümlülükleri ve ilgili zamanaşımı süreleri ışığında tespit etmektedir.

  Veri işleme amacının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

  7. VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

  i. Veri Sahiplerinin Hakları
  Kanun’un 11. maddesine göre kişisel veri sahipleri veri sorumlusuna karşı aşağıdaki haklara sahiptir:
  - Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme.
  - Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
  - Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
  - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
  - Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.
  - İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
  - Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
  - İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
  - Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;
  - Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
  - İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
  - Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
  - Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,

  hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

  Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:
  - Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
  - Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
  - Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
  - Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
  - Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

  ii. Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması
  Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için www.kone.com.tr linkinde yer alan “Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form”u kullanabileceklerdir.

  Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:
  - Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden veya noter aracılığı ile İçerenköy Mahallesi Değirmenyolu Caddesi No:28/1 D:3 Ataşehir/İstanbul adresine iletilmesi,
  - Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak koneasansor@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi veya
  - Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen bir yöntemle gerçekleştirilmesi.

  Şirket, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

  Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi çerçevesinde başvuruya yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmayacak, on sayfanın üzerindeki her bir sayfa içinse 1,00.-TL ücret alınacaktır. Eğer başvuruya verilecek cevap, CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilecekse bu halde talep edilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

  Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir ve/veya başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

  8 ŞİRKET TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
  Şirket, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya zarar görmesini engelleyecek makul teknik ve idari önlemleri almaktadır.

  Bu kapsamda Şirket tarafından alınan teknik ve idari tedbirler aşağıdaki gibidir.
  - Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
  - Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.
  - Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.
  - Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, gelistirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
  - Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
  - Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
  - Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
  - Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
  - Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
  - Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
  - Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
  - Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
  - Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
  - Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
  - Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
  - Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
  - Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
  - Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
  - Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
  - Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
  - Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.
  - Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
  - Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.
  - Özel nitelikli kişisel veriler için güvenli şifreleme / kriptografik anahtarlar kullanılmakta ve farklı birimlerce yönetilmektedir.
  - Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
  - Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.
  - Şifreleme yapılmaktadır.
  - Sızma testi uygulanmaktadır.
  - Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.
  - Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.

  Ek-1: Veri Kategorizasyonu

  Veri KategorisiKişisel Veri Kategorizasyonu Açıklamaİlgili Kişisel Veri Kategorizasyonu İçerisine Giren Kişisel Veri Tipleri
  Kimlik VerisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan bilgilerTCKN, pasaport no., nüfus cüzdanı seri no., ad-soyad, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, nüfusa kayıtlı olduğu yer, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği
  İletişim VerisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişiyle iletişim kurulması amacıyla kullanılan bilgilerE-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres v.b.
  Özlük VerisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, çalışanların özlük haklarının oluşmasına temel olan kişisel verilerKanunen özlük dosyasına girmesi gereken her türlü bilgi ve belge (örn. Maaş miktarı, SGK pirimleri, bordrolar v.b.)
  Müşteri İşlem VerisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşteriler tarafından gerçekleştirilen her türlü işleme ilişkin bilgilerTalep ve talimatlar, sipariş ve sepet bilgileri, v.b.
  İşlem Güvenliği VerisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması için işlenen kişisel verilerLog kayıtları, IP bilgisi, kimlik doğrulama bilgileri v.b.
  Finans VerisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişisel veri sahibi ile mevcut hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlar kapsamındaki kişisel verilerVeri sahibinin yapmış olduğu işlemlerin finansal sonucunu gösteren bilgiler, kredi kartı borcu, kredi tutarı, kredi ödemeleri, ödenecek faiz tutarı ve oranı, borç bakiyesi, alacak bakiyesi v.b.
  Görsel ve İşitsel VeriKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen görsel ve işitsel kayıtlarFotoğraflar, kamera kayıtları ve ses kayıtları
  Aile Bireyleri ve Yakın BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, ilgili şirket ve veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla işlenen kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgilerKişisel veri sahibinin çocukları, eşleri ile ilgili kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve profesyonel, eğitim bilgileri v.b. bilgiler
  Müşteri BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilere ait bilgilerMüşteri no, meslek bilgisi, v.b.
  Müşteri İşlem BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşteriler tarafından gerçekleştirilen her türlü işleme ilişkin bilgilerTalep ve talimatlar, sipariş ve sepet bilgileri, v.b.
  Fiziksel Mekan Güvenlik BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel verilerGiriş çıkış logları, ziyaret bilgileri, kamera kayıtları v.b.
  İşlem Güvenliği BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, Şirket ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel verilerKişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren bilgiler (örn. Internet sitesi şifre ve parola bilgileri)
  Risk Yönetimi BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, Şirket’nin ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel verilerIP adresi, Mac ID vb. kayıtlar
  Finansal BilgiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişisel veri sahibi ile mevcut hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlar kapsamındaki kişisel verilerVeri sahibinin yapmış olduğu işlemlerin finansal sonucunu gösteren bilgiler, kredi kartı borcu, kredi tutarı, kredi ödemeleri, ödenecek faiz tutarı ve oranı, borç bakiyesi, alacak bakiyesi v.b.
  Mesleki Deneyim VerisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, çalışanın mesleki yaşamına ve durumuna ilişkin verilerDiploma bilgileri, gidilen kurslar, sertifikalar, yabancı dil bilgisi v.b.
  Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar VerisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişilerin felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları,Din bilgisi
  Sağlık VerisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişilerin sağlığına ilişkin verilerHastalık geçmişi, tıbbi teşhisler, kan grubu v.b.
  Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirler ile İlgili VeriKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişilerin ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verilerAdli sicil kaydı v.b.
  Diğer-Askerlik Durumu VerisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişilerin askerlik durumu ile ilgili verilerAskerliğin yapılıp yapılmadığına dair veriler
  Diğer-Özgeçmiş VerisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişilerin özlük dosyası kapsamında bulunan ve özgeçmiş içeriğine bağlı olarak kişiden kişiye farklılık gösteren özgeçmiş verileriÖzgeçmiş

  Ek-2: Tanımlar

  İfadeKanun’daki Tanım
  Açık rızaBelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
  Anonim hâle getirmeKişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi
  İlgili kişiKişisel verisi işlenen gerçek kişi (Politika’da “veri sahibi” şeklinde ifade edilmektedir)
  Kişisel veriKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
  Kişisel verilerin işlenmesiKişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
  Veri kayıt sistemiKişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistem
  Veri sorumlusuKişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

KVKK

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website