Önceden Tespit ile bakım nedir?

Önceden tespit ile bakım, bakım hizmetlerinin gerçekleştirilme şeklini proaktif olarak geliştirmek için gerçek zamanlı ekipman izleme ve veri analizinden faydalanmaktır.

Uygulamada önceden tespit ile bakım, ekipmanın durumunu veri ve makine öğrenmesi kullanarak analiz edebilmektir. Böylece teknisyenler arıza olmadan önce olası sorunlar hakkında bildirim alırlar.

Önceden tespit ile bakım teknolojilerinin amacı bakım hizmetlerinin gerçekleştirilme şeklini geliştirmektir. Özel olarak, ekipman içindeki sensörler ve tanı araçları sayesinde gerçek zamanlı veriye dayalı çözüm ve servis önerileri oluşturulabilir. Önceden tespit ile bakım yazılımı bu süreçte bir arızanın ne zaman ve neden oluşabileceğini saptar.

Örneğin, bir ısı sensörü bir bileşenin sıcaklığının yükseldiğini saptayıp, derhal ‘‘Düzeltici Bakım İhtiyacı Var’’ bildirimini verebilir. Durum o kadar ciddi değilse, onarım olağan bakım planı çerçevesinde gerçekleşebilir. Önceden tespit ile bakım güvenliği artırır, sorunları önler ve arızanın ortaya çıkaracağı maliyetlerden kaçınmaya yardımcı olur.

Önleyici ve önceden tespite dayalı bakım arasındaki fark nedir?

Aradaki fark, önleyici bakım beklenen kullanım ömrü istatistiklerini kullanarak ekipman için düzenli bakım planı hazırlarken, önceden tespite dayalı bakımın ekipmanın verileri ve gerçek durumunu dikkate alarak olası sorunları tahmin etmesi, böylece sorunların en doğru zamanda proaktif olarak çözülmesini sağlamasıdır.

Önceden tespite dayalı bakım eşsizdir, çünkü ekipmandaki IoT sensörlerinden gerçek zamanlı veri alarak olası sorunları ve maliyetli arızaları tahmin eder. Ayrıca bazı görevleri otomatikleştirebilir. Ancak daha da önemlisi bakımın gün

boyu sürekli toplanan büyük veri setlerine bağlı olarak gerçekleştirilmesidir.

Bakım ile ilgili sorunların tahmin edilebilmesi, arızanın yıllık teknik servis çalışmaları esnasında bulunması yerine önceden bilinerek külfetli maliyetleri ve zaman kaybını ortadan kaldırır.

Önceden tespite dayalı bakımın avantajları nelerdir?

img_Benefits

Önceden tespite dayalı bakımın faydaları, esnek bakım planı ile birlikte gerçek zamanlı ekipman performansı, veri analizinin getirdiği duyarlılık sayesinde operasyonel verimliliğin artması ve devre dışı kalma sürelerinin asgariye düşmesidir.

Önceden tespite dayalı bakım analizi şunları sunar:

 • Bir ekipmanda sorun çıkması olası ise görünürlük
 • Ekipman ömrünü uzatmaya yardımcı olan varlık yönetim bilgisi
 • Sorun çıktığında sizi bilgilendiren ekipman durumu güncelleme bildirimleri
 • Bakımı en uygun maliyetli zamanda planlama esnekliği
 • Yedek ve aşınma parçaları üzerinde envanter kontrolünü güçlendiren içgörü
 • Bakım ve onarımın doğru yapıldığına dair doğrulama

Önceden tespite dayalı bakımda Nesnelerin İnterneti (IoT) önemlidir.

Önceden tespite dayalı bakımın etkili olabilmesi için IoT sensörlerinin genellikle makine öğrenimi algoritmalarının analiz ettiği buluta ekipman verisi sağlaması gerekmektedir.

Önceden tespite dayalı bakım IoT'yi kullanarak terabaytlarca veri oluşturur ve önceden tespite dayalı bakım yazılımı verileri eyleme geçirilebilir açılımlara dönüştürür. Bulut bilişim gücünün de önemli bir rolü vardır. Özellikle, sorunların hızlı bir şekilde tespit edilebilmesi için IoT sensörlerinin oluşturduğu devasa miktardaki veri bulutta etkin bir şekilde işlenmelidir.

IoT, olası tehlikeleri tespit etmek ve endüstriyel ekipmanın arıza vermesi olası ise bunun tam yerini saptamak için temel bir bileşendir. Ön safta bulunarak sorun tanısı koyup çözüm öneren akıllı platformların "gözü-kulağı" olarak hareket eder. Bu da ekipman sahiplerini rahatlatarak ekipman bakımı planlamasında esneklik ve optimizasyon sağlar.

Önceden tespite dayalı bakım araçları nelerdir?

img_WhatAre

Önceden tespite dayalı bakım programında kullanılan üç tip araç vardır:

 1. Veri oluşturan sensörler ve ekipman teşhis sistemi
 2. Veriyi temizleyen ve işleyen analiz araçları
 3. Bakım gerçekleştirmek için raporlama ve planlama araçları

Ekipman performansını takip etmek için sensör teknolojileri kullanılarak önceden tespite dayalı bakım yazılımı tarafından işlenecek veri üretilmelidir. Sonuç olarak eyleme geçilen raporlama ve planlama araçları için bilgi ve içgörü üretilir.

Örneğin, bir akıllı telefon uygulaması önceden tespite dayalı verileri kullanarak daha iyi karar almayı beraberinde getirebilen gözetim ve görünürlük sağlar. Ancak bunların hiçbiri önceden tespite dayalı bakım araçlarını kullanmadan olmaz.

 • IoT sensörleri
 • Yapay Zeka
 • Makine öğrenimi algoritmaları
 • Bulut bilişim
 • Veri analizi yazılımı

Etkili öngörüye dayalı bakım hizmetleri tüm bu birlikte çalışan araçları kullanarak ekipman arızalarını tahmin eder ve bakım faaliyetlerini optimize eder.

KONE önceden tespite dayalı bakım ile size nasıl yardımcı olabilir?

Önceden tespite dayalı bakım bina sahipleri ve tesis yöneticileri için birçok fayda sağlar. Bağlı hizmetleriyle KONE, gelişmiş analizleri kullanarak asansörler, yürüyen merdivenler ve otomatik bina kapılarından gelen bulut verilerini sürekli olarak izler. Sensörlerden gelen veri ekipmana gider ve bu da ekipmanın durumu ve performansı hakkında içgörü sağlar.

KONE önceden tespite dayalı bakım, bir konu ile derhal ilgilenmek gerekli mi yoksa bir sonraki düzenli bakım planına kadar bekleyebilir mi kararını verebilir. Bu, ekipman bakımı konusunda bina sahiplerine daha esnek ve daha etkili bir yaklaşım sunar.

KONE önceden tespite dayalı bakım hizmetlerinin temel avantajlarından biri varlık yönetimi ve bakım alanındaki veri odakları tavsiyeleridir. Örneğin, KONE Online portalı ve KONE Mobil uygulaması performans, bakım ve onarım verilerine erişim sağlayarak tesis yöneticilerine karar almalarında yardımcı olur.

KONE, bina çalışma modelinizin merkezine önceden tespite dayalı bakımı yerleştirme konusunda size yardımcı olabilir. Sensörler, bulut özellikleri, analitik yazılımlar ve diğer önceden tespite dayalı bakım araçları yeni kurulumların bir parçası olabilir veya mevcut ekipmanı güçlendirebilir.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website